> vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
Huyê?n ?a?o ti?nh H?? Nam Trung Qu??c: ?iêu kh??c ?a?u thuyê?n r??ng ?o?n Tê?t ?oan Ngo?
 M?i nh?t:2018-06-14 19:57:19   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:cri

Theo Tan Hoa xa?: Nga?y 8/6, Nghê? nhan ?iêu kh??c ?a?u thuyê?n r??ng ?? huyê?n ?a?o Tra?n Binh Tho? ?ang s?n ?a?u thuyê?n r??ng. Tê?t ?oan Ngo? ?ang ca?n kê?, huyê?n ?a?o ?? tha?nh ph?? Vi?nh Chau, ti?nh H?? Nam, ????c t?n vinh la? "quê h??ng cu?a thuyê?n r??ng" b??t ?a?u ?o?ng m??t loa?t thuyê?n r??ng m??i ?ê? cha?o ?o?n cu??c ?ua thuyê?n r??ng nhan di?p Tê?t ?oan Ngo? ha?ng n?m.

\

\

\

\

\

\

\